ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเสมือนใจ ทับไทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0899081757
อีเมล์ : pompoon_2@hotmail.com
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,20:55  อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค KWL Plu วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,20:55   อ่าน 36 ครั้ง