ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ฟ.1/42 สนามฟุตบอล (อ่าน 179) 17 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (อ่าน 185) 10 พ.ย. 59
การจัดกิจกรรมวันแม่ (อ่าน 337) 01 ส.ค. 59
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเขาดินป (อ่าน 461) 14 ม.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม (อ่าน 560) 03 ก.ย. 57
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม "น้อมนำธรรมนำทางจิต" (อ่าน 622) 16 พ.ค. 57
รายชื่อและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 569) 17 เม.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆคนเก่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การสอบตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 527) 24 ก.พ. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ.2557 (อ่าน 520) 20 ก.พ. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 10-12 มีนาคม พ. (อ่าน 548) 20 ก.พ. 57